Leca aqreqatları müxtəlif ölçülərdə təqdim olunur. Dörd adi dərəcə 0-4 mm, 4-10 mm, 10-25 mm, 0-25 mm. Aşağıdakı cədvəldə Leca kütləvi quru sıxlığı və müxtəlif dərəcələr üçün tətbiqləri göstərilmişdir.

Orta sıxlıq
kg/m

Leca
Qradasiya
mm

Geniş tətbiq dairəsi

510 kg/m³

0-4 mm

Leca yüngül çəkili beton, yüngül çəkili bloku, prefabrik panellər və plitələr. Yüngül doldurucular, Leca harç və su təmizləyici sistemi. Kənd təsərrüfatı və Su Məhsulları.

320 kg/m³

4-10 mm

Leca yüngül çəkili beton, yüngül çəki bloku, prefabrik panellər və su məhsulları, ornamentasiya.

250 kg/m³

10-25 mm

Yüngül Çəkili Doldurucu Beton, Kanalizasiya Sistemi. Landşaft, Kənd Təsərrüfatı və Su Məhsulları, Drenaj.

270 kg/m³

0-25 mm

Döşəmə və tavan qatı, Yüngül Çəkili Doldurucu, Yol tikintisi.

Leca 0.1-4 mm

Leca 4-10 mm

Leca 10-25 mm