Leca (light expanded clay aggregate) – yüngülcə genişləndirilmiş gil aqreqatının ilkin hərfləridir. Genişləndirilmiş gil aqreqatları məsaməli seramik məhsullardır, incə, qapalı məsamələrə və sıx sinterlənmiş, möhkəm xarici səthə malikdir. Fırlanan fırınlarda gil minerallarından ibarət olan xammallardan hazırlanmışdır. Xammal hazırlanır, qəliblənir və sonra 1100 – 1200 ° C arasında olan temperaturda yanma prosesinə məruz qalır və nəticədə genişlənmə nəticəsində həcmdə əhəmiyyətli dərəcədə artım olur. LECA-nın iç məsamə quruluşu, minlərlə hava boşluqları ilə istilik və səs izolyasiya xüsusiyyətlərini verir.

Genişləndirilmiş gillər təxminən 1917-ci ildə Hyalite kimi tanınan Missouri, Kansas şəhərində hazırlanmış və həmçinin müxtəlif adlarla Avropa ölkələrində də mövcuddur. Biz 1979-cu ildən bəri LECA-nı istehsal edir və BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Hindistan, Qatar, Malayziya, Vyetnam, İraq, Cənubi Koreya, Sinqapur kimi ölkələrə ixrac edirik.